جمعه 1 تير 1397 - 07 شوال 1439
جستجو :
  قائم مقام مرکزقائم مقام مرکز : آقای دکتر فرزاد نجفی پور
نیمه وقت
درجه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی : فوق تخصص غدد و متابولیسم

ایمیل 1 : farzad278@yahoo.com

ایمیل 2 : Najafipourf@tbzmed.ac.ir