چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
جستجو :
  درباره ما

معرفی مرکز :

مرکز تحقیقات غدد درون ریز ابتدا با نام مرکز تحقیقات استخوان در سال 90 با مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در بیمارستان امام رضا (ع) فعالیت خود را آغاز نمود و سپس در سال 93 با مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به مرکز تحقیقات غدد درون ریز تغییر نام داد.