دوشنبه 29 مرداد 1397 - 08 ذو الحجة 1439
جستجو :
نقشه سایت
 • منوی اصلی
  • درباره ما
   • معرفی مرکز
   • ریاست مرکز
   • قائم مقام مرکز
   • اعضای موسس مرکز
   • اساتید مرکز
   • اعضا
  • برنامه راهبردی
  • الویت های پژوهشی مرکز
  • فرم ها
   • پرسشنامه طرح تحقیقاتی
   • قرارداد طرح های پژوهشی مرکز
   • راهنمای تهيه فرم رضايت آگاهانه
   • تعهدنامه دانشجو
   • گزارش نهایی
   • کدهای اخلاقی
   • خلاصه طرح تحقیقاتی
   • تعهدات مجری
   • توافقنامه همکاری برای اجرای پایان نامه های مشترک
  • فرآیندها
   • فرآیند ثبت پروپوزال طرح تحقیقاتی
   • فرآیند ثبت گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
  • مقالات
   • مقالات فارسی
   • مقالات انگلیسی
    • مقالات چاپ شده سال 2014
    • مقالات چاپ شده سال 2015
    • مقالات چاپ شده سال 2016
    • مقالات چاپ شده سال 2017
  • برنامه جامع ثبت ندول های تیروئیدی
  • Affiliation مرکز
  • طرح های تحقیقاتی
  • تخلفات پژوهشی
  • مجلات دانشگاه
  • معرفی درمانگاه ها و برنامه کاری اساتید غدد
  • آموزش برای عموم
  • کتاب ها
  • اخبار
  • ارتباط با ما
 • منوی بالای سایت
  • صفحه اصلی دانشگاه
  • صفحه اصلی
  • اتوماسیون اداری
 • ثبت ندول تیروئیدی
  • درباره ما
   • معرفی برنامه ثبت ندول های تیروئیدی
   • مسئول اصلی ثبت
   • دبیر اجرائی ثبت
   • اعضای کمیته راهبردی ثبت
   • کارشناس ثبت
  • درباره بیماری
  • فرم ثبت اطلاعات دموگرافیک بیمار
   • ثبت نام توسط پزشک معالج
  • بانک های اطلاعاتی
  • آموزش برای عموم
  • NGO
  • اخبار
  • ارتباط با ما
 • منو جدید واکنش
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • برنامه راهبردی
  • الویت های پژوهشی مرکز
  • فرآیندها
  • مقالات
  • طرح های تحقیقاتی
  • تخلفات پژوهشی
  • ارتباط با ما
 • منو بغل سایت واکنش
  • فرم ها
  • اخبار