چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
جستجو :
 ارتباط با ما
استان آذربایجان شرقی، تبریز، مرکز آموزشی-درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)، طبقه چهارم، مرکز تحقیقات غدد درون ریز
 
پست الکترونیک: endocrine_rc@tbzmed.ac.ir

 
کد پستی: 5166614756
 
تلفن تماس: 3357850-0413